no image


MIXER  RQ-800F

Số kênh : 8 Line

Tape : -10dB

Điện áp ra : 4V/kênh max

Độ nhạy  : >89dB

Tạp âm : <0.03%

Đáp ứng tần : 20Hz -20KHz

Điện áp hoạt động : 220V/50-60Hz

no image

 

JPA - 684


Số kênh : 8 Line

Công suất : 2000/24 Domino

Độ nhạy : -40 - +60dB

Đáp ứng tần : 20Hz - 20KHz

Điện áp : 220V/50 - 60Hz

Mạch bảo vệ loa

no image

 

JPA – 500W


4 Line

Equalizer/kênh

Sử dụng 16 Domino

Công suất 1000 Watts

Dải tần : 35Hz - 20KHz

Trở kháng : 4 - 8 (ohm)

no image

 

Ampli Mixer (Chưa có Hàng)


JPA-500 NEW1


Sử dụng 12 Domino Japan

Số kênh : 4 Line

Công suất : 1000W

Độ nhạy Ngõ vào : -60dB>40dB

Tỷ lệ tạp âm : 0.03%

Đáp ứng tần : 20Hz-20KHz

AC INPUT : 220V/50-60Hz

no image

 

JPA-500 NEW


Sử dụng 12 Domino Japan

Công suất : 500W/kênh

Số kênh : 4 Line

Độ nhạy ngõ vào : -60dB ->40dB

Tạp âm : 0.03%

Dải tần : 20Hz - 20Hz

Trở kháng : 4 - 8 (ohm)


no image

 

EQUALIZER Q-215F

Số band : 20 channel

Đáp ứng tần : 20Hz - 20KHz

Tần số lọc : 25Hz, 40Hz, 63Hz

100Hz, 160Hz, 250Hz

400Hz, 630Hz, 1KHz, 1.6KHz, 2.5KHz

4KHz, 6KHz, 16KHz

Điện áp : 220V/50-60Hz

no image

AMPLI MIXER POWER

GX-8

Sử dụng 28 Domino Japan

Công suất : 600Watt /kênh

Đáp ứng tần : 25Hz - 20KHz

AC INPUT : 220V/50-60Hz

Boar mạch bằng sợi thuỷ tinh

2 lớp xuyên lổ.

no image

 

MAIN POWER

PA-8100


Sử dụng 48 Domino Made in Japan

Công suất : 2500Watt /kênh

Đáp ứng tần : 20Hz - 20KHz

Độ nhạy  : 110dB

Tỷ lệ tạp âm : <0.02%

AC INPUT/ 220V-50-60Hz

Mạch bảo vệ quá tải

Boar mạch bằng sợi thuỷ tinh 2 lớp xuyên lổ.